Da Emil holdt det store julelaget på Katthult og fanget Kommandøra i ulvegraven

 
av Astrid Lindgren

 

I år har Emil fra Lønneberget skapt gjenkjennelse og latter i hele 60 år. Universet, som Astrid Lindgren har skapt rundt Emil, har blitt en del av den nordiske kulturarven. Kanskje er det fordi både voksne og barn kan kjenne seg igjen i Emil og de andre karakterene som bor på gården Katthult?

 

«Spell finner man ikke på, de bare blir til. Og at det var et spell, det vet man ikke før etterpå.»

 

For hva gjør man når man selv har mye mat, mens andre ikke har mat. Hva ville du gjort? Emil er i alle fall overbevist om hva som er det riktige å gjøre, når han steller i stand julelag på sparket, med Ida og Alfred på slep. Det etiske kompasset til Emil kan ingen si at det er noe i veien med, men så var det dette med å se konsekvenser av handlingene sine, da. Konsekvenser er ikke alltid like lett for et barn som får nye inntrykk og impulser hele tiden. Den litterære skikkelsen Emil er en hyllest av barnets tankegang og frilek, selv om faren mister besinnelsen og jager Emil inn i snekkerboden støtt og stadig.

 

I dette utdraget av Nye spell av Emil fra Lønneberget viser Emil riktig god juleånd - til de fattiges glede og foreldrenes fortvilelse. Du kan velge å lese hele kapittelet, eller et utdrag fra side 94-114.


Emil no


Informasjon om rettigheter: 


Teksten blir tilgjengelig på hjemmesiden til Nordisk litteraturuke mellom 1.-19. november 2023. Ifølge avtalen med rettighetsinnehaveren er det ikke tillatt for voksne å kle seg ut som eller arrangere forestillinger som involverer noen av Astrid Lindgrens karakterer, i forbindelse med lesestunden Morgengry. Lesestunden skal også være gratis for deltakerne. Barna står fritt til å kle seg ut og utforske Astrid Lindgrens univers, om de ønsker det. Om det er ønskelig å kombinere høytlesningen med andre aktiviteter, er det den påmeldte institusjons ansvar å avklare rettighetene til dette. Ved usikkerhet oppfordres det til å ta kontakt med oss.