Norden i verden

 

I år inviterer Nordisk litteraturuke barn, unge og voksne til refleksjon omkring hva det innebærer å være verdensborger, og å finne sin plass i verden. En del av vår nordiske arv er å være oppdagelsesreisende, og vi kan finne spor av nordboere på utallige steder i verden. Alt fra historiske funn fra en svunnen vikingtid til nordiske kulturspor etter større eller mindre oppdagelsesreiser.

 

Vi er åtte milliarder mennesker på jorden og sammen skaper vi det som er vår verden. Vi kan forflytte oss over landegrenser og rundt om i verden, fra våre hjem og det nære til det fremmede og ukjente. Reisene kan være korte eller lange, tidsbundne eller permanente. Verden kan både føles uendelig stor og ganske liten, men én ting er sikkert - alle de åtte milliarder menneskene i verden lever og skaper sin egen unike verden og alle bærer på sin egen unike historie.

 

Å se verden gjennom litteraturen

 

Å lese er en fantastisk mulighet til å kunne reise og oppleve verden. I litteraturen kan vi forundre oss over ukjente steder, gjenkjenne steder der vi selv har vært og oppdage ulikheter og likheter med vår egen kultur og hverdag. Gjennom litteraturen og med vår fantasi kan vi forflytte oss utallige kilometer bort uten i det hele tatt å forlate vårt eget hjem. Det er nesten som om vi er der med forfatteren - vi ser og hører, lukter, utforsker og lærer. Og ofte får vi oss en god latter eller feller noen tårer på veien.

 

Jorden Jorden Jorden

 

Verden i årets høytlesningsbøker

 

Årets høytlesningsbøker gnistrer av liv og stiller de store spørsmålene - om liv og død, om privilegier, rettigheter og ansvar i verden. De plasserer individet i helheten og beskriver menneskelige egenskaper som både forener oss, og skiller oss fra hverandre. Alle årets bøker har vunnet Nordisk Råds litteraturpris og vi håper at de kommer til å skape engasjement blant sitt publikum og kanskje også lokke til å lage aktiviteter i forlengelse av høytlesningen.