Historie

 

Nordisk litteraturuke - Fra ambisiøs idé til sterk tradisjon

Nordisk litteraturuke har i over 20 år vært et nordisk kulturprosjekt som har siktet på å spre leseglede, litteratur og den nordiske fortellertradisjonen på tvers av landegrenser. Det som i 1995 startet ut som en ambisiøs idé, har gjennom årene vokst til å bli et årlig arrangement med ca. 165.000 unge og voksne deltagere.

 

En drøm om å styrke den nordiske fortellertradisjonen

I august 1995 arrangerte den da nystartede PR-foreningen for Nordiske Biblioteker et idéseminar i København. Seminaret ble avsluttet med et møte hvor deltagerne ble enige om å gå videre med idéen om en felles nordisk manifestasjon på bibliotekene. Ønsket var å synliggjøre den nordiske fortellertradisjonen og spre nordisk litteratur i alle de nordiske landene. PR-foreningen for Nordiske Biblioteker og Foreningen Norden kom derfor sammen i 1995 og nedsatte en felles arbeidsgruppe som gikk videre med planene. Grunnidéen som prosjektet bygger på er den samme i dag som den var i 1995 - når det er som mørkest i de nordiske landene tenner vi lys og samles for å lese og lytte til historier fra litteraturen.

 

Stian Hole (1)_ Geir Egil Skog popup_Jakob Mellåker

 

Ordet i Norden

I 1997 ble den aller første Nordiske litteraturuken avholdt med temaet «Ordet i Norden». I dag administreres Nordisk litteraturuke av Foreningene Nordens Forbund, med finansiell støtte fra Nordisk ministerråd. Prosjektet mottar hvert år viktig rådgivning fra Nordisk litteraturukes egen referansegruppe. Referansegruppen består av en representant fra alle de nordiske områdene, og er tett knyttet til valg av Nordisk litteraturukes tema og høytlesningsbøker. 

    

Høytlesning for barn i morgengry

Da Nordisk litteraturuke ble arrangert de første årene, var prosjektet hovedsakelig tilsiktet det voksne publikum. I 1999 ble en bok om Emil i Lønneberget valgt ut som høytlesningsbok, og prosjektet ble utvidet til også å omfatte barn som målgruppe. Siden den gang har deltagerantallet hos barn og unge økt for hvert år, og i dag er skoler den institusjonen med flest påmeldinger til Nordisk litteraturuke.

 

Nordisk litteraturuke krysser enda flere landegrenser

Siden Nordisk litteraturukes første arrangement i 1997 har prosjektet nådd videre utover de nordiske landegrensene. I Baltikum er prosjektet veldig populært, og i 2017 var over 1000 skoler og bibliotek påmeldt fra de tre baltiske landene. 


Nordisk litteraturuke feiret i 2016 sitt 20-års jubileum med temaet «Fremtiden i Norden». Nordisk litteraturuke er stolte av å kunne se tilbake på mange gode år med høytlesningsarrangementer og jobber videre for at prosjektet kan få glede enda flere litteraturinteresserte barn og voksne. De siste årene har blant annet flere barnehager meldt seg på til litteraturuken, og vi arbeider videre for at også de yngste skal få ta del i høytlesningen. I 2017 hadde Nordisk litteraturuke over 2000 påmeldte institusjoner og ca. 165.000 deltagere. Det høye deltagertallet viser at idéen som prosjektet startet med fra 1995 fortsatt er aktuell og at høytlesning også i dag er populært hos både barn og voksne.

Se den store oversikten over alle temaer og bøker som har vært tilknyttet Nordisk litteraturuke her

 

Banner NBV 20 år, uten

 

 

 

Error loading MacroEngine script (file: headerScript.cshtml)