Tekstid 2019

Ideekataloog 2018

Fotokonkurss 2018

#nordisklitt18

Põhjamaade kirjanduse nädal

Lähemalt projektist

Meeleolukas video

Video ettelugemisest lastele ja noortele

Põhjamaade kirjanduse nädalale registreerunud

0 0 0 3

DK

Danmark (1)

RU

Ryssland (2)

Annat land (0)

Osale aasta ettelugemises!

Tekstid ja ideekataloog

Sotsiaalmeedia

Facebook: Nordisk litteraturuge

Instagram: @nordisk_litteraturuge

facebook    instagram ny

Tagasiside

kommentaare ja ettepanekuid

Sicka en e-mail

Instagram

Vaata kõiki 2018. aasta instagrami võistlusele saadetud pilte #nordisklitt & #nordisklitt19