Retningslinjer for personvern

 

1. Innsamling av informasjon

Vi samler inn informasjon fra deg når du tilmelder deg Nordisk litteraturuke. Den informasjonen som du fyller inn i påmeldingsformularet lagres på Nordisk litteraturukes server.

 

2. Anvendelse av informasjon

Den informasjonen som Nordisk litteraturuke samler inn fra deg kan avvendes til å:

  -  Kontakte deg via e-post og telefon

  -  Utarbeide statistikk for internt bruk

 

3. Beskyttelse av informasjon

Vi bruker en rekke ulike sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene som lagres på Nordisk litteraturukes server. Vi anvender oss av en avansert krypteringsmetode for å beskytte personlige opplysninger som overføres på hjemmesiden. Det er utelukkende Nordisk litteraturukes medarbeidere som skal utarbeide spesifikke oppgaver som får tilgang til personopplysninger.

 

4. Opplysning til en tredje part

Nordisk litteraturuke utleverer aldri personopplysninger til en tredje part.

 

5. Behandling av personopplysninger

Du har rett til å bestemme over alle personopplysninger som berører deg. Du kan kreve å få se samtlige opplysninger som Nordisk litteraturuke har ved å kontakte prosjektet på kontakt@nordisklitteratur.org.

 

6. Fjerning av personlige opplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger fjernet. Du kan kreve å få dine opplysninger slettet ved å kontakte prosjektet på kontakt@nordisklitteratur.org. Vi sletter da alle opplysninger som kan kobles til deg.

 

7. Anvender Nordisk litteraturuke cookies?

Ja. Våre cookies er med til å forbedre hjemmesiden og identifiserer tilbakevendende besøkende. Videre forbedrer cookisene brukeropplevelsen gjennom å måle brukernes interesse. Prosjektets bruk av cookies kobles aldri med personlig identifiserbar informasjon.

 

8. Samtykke

Ved å anvende hjemmesiden til Nordisk litteraturuke godkjenner du prosjektets personvernpolitikk.

Error loading MacroEngine script (file: headerScript.cshtml)