Foreningen Norden

 

Norge

Nordisk litteraturuke arrangeres hvert år av Foreningen Norden.

De nasjonale Foreningene Norden arbeider for et styrket nordisk samarbeid innen arbeid- og næringsliv, kultur, utdanning, miljø og media. Foreningene Nordens Forbund (FNF) koordinerer samarbeidet mellom Foreningene Norden i de fem nordiske landene samt Færøyene, Grønland og Åland.  Det er FNFs oppgave å samordne og støtte dette arbeidet.

 

Kunnskap, vennskap og samarbeid

FNFglobe med nordiske flagg

Med kunnskap, vennskap og samarbeid skal Norden utvikles til en mulighetenes region. Derfor er FNFs målsetning å spre kunnskap om de andre nordiske landenes språk, kultur, historie og samfunn. Vi tar initiativ til å skape et økt folkelig samarbeid innen Norden og Europa, samt i et større internasjonalt perspektiv.

 

Besøk Foreningene Nordens Forbunds hjemmeside: www.fnfnorden.org

 

Foreningen Norden i Norges hjemmeside: www.norden.no

 

Foreningen Norden i Norge på facebook: Foreningen Norden

 

Error loading MacroEngine script (file: headerScript.cshtml)