Grafisk profil och logo

 

Vi uppmanar skolor och bibliotek att marknadsföra sina event, och ber er om att följa våra grafiska riktlinjer när ni gör det, så att vi får en enhetlig bild av projektet, oavsett institution och/eller land:


1) 'Nordisk litteraturvecka' skall stå med (ej Kura Gryning eller Kura Skymning då dessa endast är underkategorier av Nordisk litteraturvecka).
2) Allt material skall följa vår grafiska profil, dvs. följa den stil som vi har på vår hemsida och i våra officiella utskick av material vad gäller färg och typsnitt.
Använd följande standard typsnitt:
Calibri, Verdana, Cambria, Arial eller Times New Roman.
Kontakta kontakt@nordisklitteratur.org för användning av andra typsnitt.
3) Nordisk litteraturveckas logga skall finnas med. Den kan du ladda ner här:

 

 Nordisk Litteraturvecka _horisontal _sort 

Logga till tryck

Logga till web (vit)
Logga till web (svart)

 

4)  Årets plakatmotiv får fritt användas i samband med marknadsföringen av arrangemanget. Det hittar du genom att klicka här.

Error loading MacroEngine script (file: headerScript.cshtml)