Ålevangeliet: berättelsen om världens

mest gåtfulla fisk - Patrik Svensson

"Ån representerade hans ursprung, det som var bekant och familjärt och det han alltid återvände till. Men ålen som rörde sig där nere i det fördolda, och emellanåt visade sig för oss, den representerade något annat. Den var snarare en påminnelse om hur lite man trots allt kan veta, om en ål eller om en människa, om var man kommer ifrån och vart man är på väg."

 

Hur mycket kan man veta om en ål? Eller om en människa? Årets högläsningsbok handlar om den gåtfulla ålen, men också om författarens relation till sin far och hur ålen förde dem samman. Var ålen föds, fortplantar sig och dör har länge varit ett naturvetenskapligt mysterium. Den europeiska ålen föds i Saragassohavet, driver med golfströmmen mot Europa och lever sedan i våra nordiska vatten tills den dag den simmar tillbaka till sitt ursprung för att fortplanta sig och sedan dö. Patrik Svensson berättar den idag utrotningshotade ålens historia genom att söka sitt eget ursprung och blanda skönlitterära grepp med populärvetenskap. Vi får ta del av författarens barndomsminnen vid ett vildvuxet pilträd längs en tyst strömmande å. Där, i den skånska naturen, förenas far och son i en tyst gemenskap.

Kura skymning bok
Årets högläsning:
Kapitel 2: Vid Ån, s.15-22
Kapitel 4: Att se en ål i ögonen, s.39-44