Pedagogiskt material till

"Om du möter en björn"

Bokbananen

 

Den nordiska bokslukaren skapar pedagogiskt stödmaterial till bilderböcker från alla nordiska länder, gratis och på alla nordiska språk. Materialet kan användas fritt som diskussionsöppnare i boksamtal med barn både i skolan, på biblioteket och i hemmasoffan.


Den nordiska bokslukaren vill sänka tröskeln för vuxna att läsa barnlitteratur från andra nordiska länder med barn. Genom att producera pedagogiskt stödmaterial till aktuella nordiska bilderböcker skapar projektet en tidig kontaktyta till de nordiska ländernas bokskatt för barn, med hjälp av läsande vuxna.

Projektets syfte är dels att främja läsande av nordisk barnlitteratur i alla de nordiska länderna, dels att öppna upp och profilera nordisk barn- och ungdomslitteratur för såväl läsande vuxna som barn. Nordisk kulturkontakt i Helsingfors har initierat och leder projektet, som beviljats treårig finansiering från Nordiska ministerrådet. Stödmaterialet produceras av en nordisk arbetsgrupp bestående av barnbibliotekarier, illustratörer, författare, pedagoger och andra läsfrämjare. Materialet byggs upp kring bilderböcker som nominerats till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris.Här hittar du pedagogiskt material till Om du möter en björn!

 

Penna