PDF Generator

Här kan du skapa en pdf för utskrift med egen text. Denna funktion kan användas för att marknadsföra evenemanget med mer precis information. Din egen text kommer att ligga på på det vita fältet enligt bilden till höger. Om du inte ser texten på den färdiga pdf-filen, skall du justera texten längre upp mot toppen.


antal tecken 0 / 200
 centrera text