Alternatīvais saraksts 2020

 

Ziemeļvalstis un pasaule

 

Alternatīvās literatūras saraksts

 

Ambjērnsens, Ingvars, Samsons un Roberto / Ingvars Ambjērnsens ; no norvēģu valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ; Ilustrējis Pērs Dībvīgs. - Rīga : liels un mazs, 2013. - 301 lpp. : ilustrācijas.

 

Hai, Magdalena, Šausmu veikaliņš un briesmīgais kutināmais pulveris / Magdalena Hai ; Tēmu Juhani ilustrācijas; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 63 lpp. : ilustrācijas.

 

Kerenens, Mika, Rēgs uz divriteņa  / Mika Kerenens ;  Marjas Līsas Platsas ilustrācijas ; no igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 159 lpp. : ilustrācijas.   

 

Kestere, Ulrika, Ezītis un lielā oga / Ulrika Kestere ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; autores ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [24] lpp. : ilustrācijas. 

 

Kunnass, Mauri, Vikingi nāk! / Mauri Kunnass, Tarja Kunnasa ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. - Rīga : Jumava, 2007. - 51 lpp. : ilustrācijas.

 

Lāgerlēva, Selma, Nilsa Holgersona brīnumainais ceļojums / Selma Lāgerlēva ; Olgas Uļiščenko pārstāsts ; Marinas Puzirenko ilustrācijas; no krievu valodas tulkojusi Guna Silakalne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2015]. - 79 lpp. : ilustrācijas.

 

 Lunde, Maja, Pasaulē foršākie bērni : Baisā skatuve / Maja Lunde ; Tegnehanne zīmējumi ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Bērziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 207 lpp. : ilustrācijas.

 

Magnasons, Andre, Snaijs, Zilās planētas stāsts / Andre Snaijs Magnasons ; no islandiešu  valodas tulkojis Dens Dimiņš ; Kristīnes Martinovas ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 159 lpp. : ilustrācijas.

 

Nilsone, Frīda, Ledusjūras pirāti / Frīda Nilsone ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; mākslinieks Mārtiņš Zutis. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - 336 lpp. : ilustrācijas.

 

Nilsone, Frīda, Pērtiķa zvaigzne / Frīda Nilsone ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; mākslinieks Mārtiņš Zutis. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - 144 lpp. : ilustrācijas.

 

Nūrdkvists, Svens, Kad Finduss bija maziņš un pazudis  / Svens Nūrdkvists, teksts un ilustrācijas ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane. Rīga : liels un mazs, 2020. - [24] lpp. : ilustrācijas.   

 

Nūrdkvists, Svens, Pankūku torte  / Svens Nūrdkvists, teksts un ilustrācijas; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane. - Rīga : liels un mazs, 2020. - [24] lpp. : ilustrācijas.   

 

Olsone, Kristīna, Ērgļuklints noslēpums / Kristīna Olsone ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; Natālijas Kugajevskas  ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 192 lpp. : ilustrācijas.