Üritused Eestis 2017-2018

 

AASTA 2018

 

Põhjamaade kirjanduse nädalat tähistati 143s erinevas asutuses: raamatukogudes, koolides, lasteaedades ja kultuurimajades. Kõige populaarsem oli ettelugemine nii lastele kui täiskasvanutele, mis tihtipeale kombineeriti erinevate tegevustega nagu mälumängud, arutelud, joonistamine jne. 

Koostööd tehti ka erinevate asutuste vahel. Raamatukogude töötajad külastasid koole ja lasteaedu ning ka vastupidi. Enamikes raamatukogudes oli eraldi väljapanek Põhjala kirjanike raamatutest. 

 

Näide Pärnumaalt

Raeküla lasteaias kombineeriti Põhjala kirjanduse nädala teema, Põhjala kangelased, kohaliku projektiga "Kiusamisvaba lasteaed". Iga päev toimus vastavateemaline tegevus. Nädalat alustati ettelugemisega raamatust "Superkangelaste käsiraamat". Sellele järgnes arutelu - kes on kangelane? Kas me teame mõnda kangelast? Kuidas nad välja näevad? Kas meie ja Põhjamaade kangelased on erinevad? Mida me teame Põhjamaadest? Lapsed joonistasid pilte, vooliti ning meisterdati. Nädal lõppes superkangelaste kostüümipeoga. 

 

Raeküla

 

AASTA 2017

 

Aastal 2017 osales Põhjamaade kirjanduse nädalal 135 asutust, millest 114 olid raamatukogud. Ülejäänud põhiliselt koolid ja lasteaiad. Koolide, lasteaedade (ning ka muuseumite ja kultuurimajade) arv, kes võtavad osa Põhjala kirjanduse nädalast, on aastatega järjest kasvanud. Kasvanud on ka erinevate asutuste koostöös toimuvate tegevuste hulk. 

 

Põhjamaade kirjanduse nädala raames külastas Eestit ka Fääride kirjanik Rakel Helmsdal. Kohtumised olid Kihnus, Pärnus ja Tartus. Kihnus ja Pärnus koos Veronika Kivisillaga.

 

IMG_8399

 

 IMG_8453